OPET

 

Stichting OPET (Organisatie Psycho-Energetische Therapie) is een vakorganisatie, die de belangen behartigt van psycho-energetisch therapeuten, die afgestudeerd zijn aan de SIO (School voor Intuïtieve Ontwikkeling).

 

De doelstellingen van de OPET zijn:

  • het versterken van de maatschappelijke positie van de psycho-energetisch therapeut. De OPET geeft voorlichting aan diverse organisaties, zoals de Arbodienst, UWV, hulpverleners bij rouwverwerking en aan coaches om te komen tot samenwerking met verschillende instanties;
  • het stimuleren van de psycho-energetische werkwijze en technieken door aangesloten psycho-energetisch therapeuten te ondersteunen en te adviseren. Dit gebeurt door educatieve uitwisseling en ontmoeting tijdens studiedagen en workshops en door hulp bij het opzetten van een eigen praktijk.