SNU

 

De Spirituele Nationale Unie (SNU) is een vereniging, die zich ten doel heeft gesteld om de belangen te behartigen en de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen. De vereniging beoogt tevens een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het geestelijk welzijn van de medemens. Bovendien hecht de vereniging er waarde aan om kennis en inzicht uit te dragen omtrent het contact met de geestelijke wereld om ons heen.

De SNU is een vereniging met duidelijke doelstellingen, ethisch manifest, statuten, klachtenrecht en zowel bij de Kamer van Koophandel, als notarieel geregistreerd. De vereniging handelt zonder winstoogmerk.

De SNU ondersteunt haar leden door middel van diverse diensten en services, zoals beroepsgerelateerde informatie en een klachtencommissie voor cliënten.

Tevens ontwikkelt de SNU activiteiten om haar leden de mogelijkheid te geven met elkaar in verbinding te komen, zoals een SNU-dag. De SNU fungeert hierin als een intermediair, een ontmoetingsplek om samen te werken, te verenigen en kennis en ervaringen met elkaar te delen en uit te breiden.