Reading 

 

Bij een reading wordt het energieveld van de ander "gelezen" (afgetast/waargenomen) en wordt de verkregen informatie in begrijpelijke taal verwoord. Hierbij kunnen eventuele blokkades in de energiedoorstroming aan het licht komen. Het readen kan op diverse manieren, zoals bijvoorbeeld met gebruikmaking van het beeld van een roos (de zogenaamde roosreading). Aan de hand van de reading wordt via counseling (persoonlijk gesprek) gekeken, waardoor eventuele disbalans is ontstaan. Via een chakra- of andere healing wordt getracht deze disbalans op te heffen.

 

Een reading is bedoeld om inzicht in de huidige situatie en mogelijkheden tot ontplooiing of verbetering te verkrijgen; er wordt dus geen toekomst voorspeld!

 

Healing

 

Bij een healing wordt - door middel van strijkbewegingen met de handen - iemands natuurlijke energie weer in balans gebracht, zodat klachten verminderen en een gevoel van welzijn ontstaat.

 

innerlijjke reis ontspanning roosreading reading healing inenting vaccinatie vaccin inenten overprikkeld burnout burn-out burn out stress

Roosreading